"Nákup PHM je pro firmy s rozsáhlým vozovým parkem zásadní otázkou nákladů na provoz, tj.rentability podnikání"

Více ...


Často kladené otázky

 

  1. Co čekat od spolupráce s firmou Abraham System ?

Od spolupráce s firmou Abraham System očekávejte výrazné provozní úspory, a to dáky naší specializaci především v oblasti nákupu pohonných hmot. Stručně řečeno: Cestou elektronických aukcí dokážeme výrazně snížit nákupní cenu PHM pro Vaši firmu.

 

  1. … ale my máme - dík nadstandardním obchodním vztahům s dlouhodobým dodavatelem PHM – ceny opravdu velmi pěkné. Opravdu si nejsem jist, zda se Abraham System dostane na lepší.?

Naše firma používá dva základní kroky vedoucí k optimalizaci ceny: Je to jednak

A) soutěžení cen, a také

B) sdružování nakupovaných objemů PHM našich klientů, čímž se ve výsledku dostaneme na výrazně lepší ceny i pro Vaši firmu.

 

  1. Sdružujete? Jak tomu mám rozumět? Jaký je rozdíl mezi běžně organizovaným nákupem pro firmu nebo klasicky vypsaným výběrovým řízením a způsobem, který nabízí spolupráce s Abraham System ?

I firma s opravdu  velkým počtem aut, resp. značným objemem odebíraných PHM jedná s dodavateli jako vážený a dodavatelem žádaný, ale stále jen jeden odběratel s poměrně omezeným prostorem pro vyjednávání o podmínkách obchodu. Sdružením objemů odebíraných PHM od více odběratelů dojde k výraznému navýšení draženého objemu PHM, a to umožní dostat se na daleko lepší cenu, resp. cenový rozdíl oproti původně - pro zákaznickou firmu – předložené a vyjednávané ceně, natož ve srovnání proti ceně v běžné obchodní síti.

 

  1. Je to pro nás nové a jistě chápete, že pro zvážení další spolupráce s Abraham System bych pro naše vedení potřeboval/-a alespoň představu, kolik ušetříme. Jste schopni nám nějaké číslo poskytnout?

Samozřejmě chápeme a není to problém.

Vaše firma nám poskytne základní údaje jednak o způsobu odběru (rozumějte karty, bengalory, vlastní firemní čerpací stanice ap.), a také množství průměrně odebíraných PHM za měsíc (ideálně v litrech). Pro vytvoření představy je dobré připravit výši spotřeby PHM za poslední kalendářní rok. Na tomto základě a číslech z dosud uskutečněných eAaukcí jsme schopni Vám namodelovat odhad budoucích úspor, kterých by Vaše firma ve spolupráci s Abraham System mohla dosáhnout.

 

  1. Nemáte prosím, nějaký materiál, který by mi pomohl v přípravě tématu na schůzi vedení a následně představenstva naší firmy? A nežli to vedení předložím, tak – samozřejmě – musím znát i smluvní podmínky.

Samozřejmě - na našich webových stránkách k dispozici příslušná rámcová prezentace.

Ideální ale bude, když si sjednáte schůzku s naším obchodníkem, který Vás osobně podrobněji provede jak prezentací, tak namodeluje možnou budoucí spolupráci a na základě toho pro Vás připraví i na míru šitý text smlouvy.

Pokud už nejste v kontaktu s konkrétním obchodníkem, postačí vyjádřit Váš zájem o spolupráci stručným sdělením na e-mailovou adresu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. a zaslat kompletní kontaktní údaje na Vás. Obchodník Vás následně sám kontaktuje.

 

  1. Je využití Vašich služeb nějak vázáno lokalitou a režimem, ve kterém naše auta jezdí? Máme pobočky po celé České republice…

Naše služby nejsou jakkoliv vázány na lokalitu. Toto téma je pro každou firmu v návaznosti na specifika provozu a využití jejího autoparku velmi individuální, je lepší podrobnosti projednat na osobní schůzce s obchodníkem, který na základě analýzy konkrétních podmínek provozu autoparku v dané firmě dokáže nabídnout i další benefity plynoucí ze spolupráce s Abraham System.


  1. Pokud se následně rozhodneme pro spolupráci s Abraham System – jak to bude probíhat?

Požádáme Vás o přehled spotřeby PHM za poslední rok, na jehož základě zpracujeme zadávací dokumentaci, která je nedílnou součástí smlouvy mezi Abraham System a Vaší firmou. Podmínky zadávací dokumentace Vaší firmy budou dále společně s údaji od dalších zákazníků zapracovány do konkrétního podkladu pro aukci – tzv. Sdružené zadávací dokumentace.

 

  1. Jak je organizována spolupráce po podpisu smlouvy?

Obvykle to probíhá tak, že se proces komunikace se nastaví na jednu konkrétní odpovědnou osobu u Abraham System a jednu konkrétní osobu v zákaznické firmě. K výraznému navýšení objemu práce u klienta nedochází – vše se řeší měsíčním vyúčtováním na předem dohodnuté bázi. Zákaznická firma jen doloží počet odebraných litrů PHM za příslušný měsíc. Další administrace už je – ve smyslu uzavřené smlouvy – na nás.

 

  1. Jsou se vstupem do dražby spojeny nějaké náklady? A jak to bude s odměnou pro Abraham System za poskytnuté služby?

Náklady a odměna pro Abraham System je spojena s typem eAukce.

U jednorázové eAukce na tzv. PALIVOVÉ KARTY je třeba před vstupem do dražby uhradit dohodnutý dražební poplatek, který pokryje provozní náklady eAukce.

Abraham System vysoutěží pro firemní klientelu distribuční síť (BENZINA, SHELL, OMV,…), která v eAukci nabídne nevyšší slevu na 1 litr PHM. Řidiči firemních vozidel se pak u čerpací stanice prokazují touto palivovou kartou, kterou platí za odebrané množství PHM. Z tohoto množství pak vychází částka účtovaná ze strany Abraham System na měsíční bázi.

U eAukcí na pravidelné CISTERNOVÉ DODÁVKY do čerpacích stanic klientů se účtuje poněkud jinak – částka účtovaná za naše služby je vázána na celkový objem PHM, který vstupují do

eAukce. Vyúčtování odměny pro Abraham System je následně prováděno po každé eAukci.

 

  1. Jak je spolupráce řešena smluvně? U nás ve firmě je tlak na jen opravdu nezbytnou administraci, tj. pokud budeme podepisovat smlouvu každý rok, musí se k ní vyjádřit vedení, právník, finanční oddělení atd. Pokud smluvní podmínky budou stále stejné, není to zbytečné?

Smlouvy s Abraham System jsou podepisovány většinou na období jednoho roku s tím, že – pokud není smlouva vypovězena v příslušné lhůtě ze strany zákazníka - další prodloužení spolupráce se provede jednoduchým jednostránkovým dodatkem. Tento postup je většinou vnímán zákaznickými firmami jako optimální.

Jsme ale, samozřejmě, schopni přizpůsobit se požadavkům zákazníka v návaznosti na jeho vnitrofiremní pravidla.

 

11. Jsme poměrně významný odběratel, a z toho pramení i to, že si můžeme do jisté míry klást podmínky spolupráce. Jak se bude firma Abraham System tvářit např. na delší splatnost faktur?

Zde je třeba si ujasnit, že fakturace za PHM nepůjde přes účty Abraham System !

Naše firma je dodavatelem služby, nikoliv nakupovaných pohonných hmot. Na náš účet je směřován pouze:

 

A) dražební poplatek (u PALIVOVÝCH KARET)

B) odměna za poskytnutou službu (u CISTERNOVÝCH DODÁVEK)

 

K dotazu na délku splatnost splatnosti faktur za dodané PHM: Snaha získat velké objemy zakázek je u dodavatelů PHM zřejmá, a pokud jde o rozumný požadavek, odpovídající velikosti pravidelných odběrů, nesetkali jsme se dosud s problémem.

 

Další zákaznické požadavky zapracuje Abraham System do zadávací dokumentace a předkládá je dodavatelům k posouzení.