"Nákup PHM je pro firmy s rozsáhlým vozovým parkem zásadní otázkou nákladů na provoz, tj.rentability podnikání"

Více ...


Společenská odpovědnost - podporované programy

Abraham system s.r.o. vytvořil v průběhu roku 2015 ve spolupráci s Úřadem práce Praha 7 celkem 7 nových pracovních míst v programu Společensky účelné pracovní místo (SÚPM). Takový postup umožnil firmě zaměstnat tým vysoce kvalifikovaných specialistů na podnikovou ekonomiku, prověřených dlouholetou praxí.

VÍCE ...

Sdružení poptávky

Abraham system provádí SDRUŽENÍ POPTÁVKY po komoditě. Tato činnost není předmětem podnikání jednotlivých kupujících, kteří nejsou pro tento typ podnikání většinou vybaveni ani technicky, ani personálně. Kupující vytvářejí sdružením poptávky po soutěžené komoditě výrazný tlak na dodavatele. Prodávající kalkulují výši nabídnuté slevy na 1 litr PHM s ohledem na možnost prodat výrazně větší objem PHM v průběhu smluvního období.

VÍCE ...

Palivové karty

Do eAukce může vstoupit na straně kupujícího další objem nakupovaného PHM pro soukromé automobily zaměstnanců, což vytváří dodatečnou motivaci DODAVATELŮ v eAukci tohoto klienta získat – formou nejvyšší nabídnuté slevy. Tento ZAMĚSTNANECKÝ BENEFIT poskytuje zaměstnavatel svým zaměstnancům s minimálním nákladem na pořízení. Zaměstnavatel může tento benefit použít jak pro motivaci kvalitních lidí pro firmu pracovat, tak pro další motivaci stávajících pracovníků k lepšímu výkonu.

VÍCE ...